Program lojalnościowy


Regulamin przyznawania rabatów stałych w hurtowni Party Pal

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z rabatów stałych w hurtowni Party Pal

1. Rabaty stałe zostają wprowadzone z dniem 28.04.2022 r.

2. Rabaty stałe przeznaczone są dla klientów hurtowych, którzy dokonują zakupów w hurtowni Party Pal za pośrednictwem:

   a) Strony internetowej: www.partypal.pl

   b) Sklepu stacjonarnego (będąc osobiście w hurtowni, która mieści się w Woli Mrokowskiej przy Al. Krakowskiej 1A)

3. Rabat stały nalicza się automatycznie podczas dokonywania zakupów przez klientów.

4. System rabatowy przewiduje 4 progi rabatowe: 3%, 4%, 5% i 6%, naliczane w ujęciu rocznym od 28.04 do 27.04 kolejnego roku.*

5. Pierwszy próg rabatowy (3%) zostaje automatycznie przypisany klientom, którzy dokonali zakupów na kwotę przekraczającą 100.000 zł netto (koszty transportu nie wliczają się do puli zakupów).

6. Drugi próg rabatowy (4%) zostaje automatycznie przypisany klientom, którzy dokonali zakupów na kwotę przekraczającą 300.000 zł netto (koszty transportu nie wliczają się do puli zakupów).

7. Trzeci próg rabatowy (5%) zostaje automatycznie przypisany klientom, którzy dokonali zakupów na kwotę przekraczającą 400.000 zł netto (koszty transportu nie wliczają się do puli zakupów).

8. Czwarty próg rabatowy (6%) zostaje automatycznie przypisany klientom, którzy dokonali zakupów na kwotę przekraczającą 500.000 zł netto (koszty transportu nie wliczają się do puli zakupów).

9. Rabat 6% jest rabatem maksymalnym jaki może uzyskać klient hurtowy w obowiązującym systemie.

10. Rabaty przypisane są na rok i obowiązują od 28.04 do 27.04 kolejnego roku*.

11. Aby utrzymać rabat w kolejnych cyklach rocznych należy utrzymać poziom zakupów odpowiednio przypisany do poszczególnych progów.

*Rabaty nie obejmują zamówień w dniach 27.04 do 04.05 ze względu na konieczność rozliczenia wszystkich transakcji