Zwroty i reklamacje

Zwroty

 1. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotu zakupionych towarów.

 

Reklamacja 

 1. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy zawarte w kodeksie cywilnym.
 1. Reklamację należy zgłosić, maksymalnie do 1 miesiąca od daty otrzymania towaru, drogą elektroniczną na adres e-mail: shop@partypal.pl
 1. W zgłoszeniu reklamacyjnym obligatoryjnie należy podać:
 • imię i nazwisko
 • dane firmy (nazwa, adres, NIP)
 • e-mail, nr telefonu
 • nr zamówienia/faktury
 • datę otrzymania zamówienia
 • symbol i ilość reklamowanego towaru
 • dokładny opis wady towaru z dokumentacją fotograficzną
  1. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. O wyniku reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
  1. Koszt wysyłki reklamowanego towaru, po uzgodnieniu jej konieczności ze Sprzedawcą, ponosi Kupujący. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, koszt ten zostanie zwrócony Kupującemu.

  2. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: Aleja Krakowska 1a, 05-552 Wola Mrokowska z dopiskiem "Reklamacje".

  3. Odchylenia w jakości, kolorze, rozmiarze, wykończeniu itd. dopuszczalne w handlu i/lub technicznie nieuniknione, nie stanowią uzasadnionego powodu do złożenia reklamacji.