Zwroty i reklamacje

Zwroty

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący  wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
 3. Aby Kupujący mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w Regulaminie w punkcie Kontakt ze sklepem, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący odeśle przedmioty przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Zwrot dokonywany jest na podstawie faktury wystawionej przez Sprzedawcę.
 6. Odstąpienie od umowy dotyczy wyłącznie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą którym przysługują prawa konsumenckie.

   

  Reklamacja 

  1. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
  1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy zawarte w kodeksie cywilnym.
  1. Reklamację należy zgłosić, maksymalnie do 1 miesiąca od daty otrzymania towaru, drogą elektroniczną na adres e-mail: shop@partypal.pl
  1. W zgłoszeniu reklamacyjnym obligatoryjnie należy podać:
  • imię i nazwisko
  • dane firmy (nazwa, adres, NIP)
  • e-mail, nr telefonu
  • nr zamówienia/faktury
  • datę otrzymania zamówienia
  • symbol i ilość reklamowanego towaru
  • dokładny opis wady towaru z dokumentacją fotograficzną
   1. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. O wyniku reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
   1. Koszt wysyłki reklamowanego towaru, po uzgodnieniu jej konieczności ze Sprzedawcą, ponosi Kupujący. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, koszt ten zostanie zwrócony Kupującemu.

   2. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: Aleja Krakowska 1a, 05-552 Wola Mrokowska z dopiskiem "Reklamacje".

   3. Odchylenia w jakości, kolorze, rozmiarze, wykończeniu itd. dopuszczalne w handlu i/lub technicznie nieuniknione, nie stanowią uzasadnionego powodu do złożenia reklamacji.